Valkotasapainon säätäminen Altami Studio- ja Altami VideoKit-ohjelmissa

Valkotasapainon säätäminen Altami Studio- ja Altami VideoKit-ohjelmissa

Johdanto
Käytetyt välineet: valkotasapainon asetus.

Tutkimuksen kohteet: valkoinen paperiarkki.

Tehtävä: valkotasapainon säätäminen käsin.
 
HUOMAUTUS: Opasohjelma ei sisällä tietoja sovelluksen kaikista mahdollisuuksista. Tässä tarjotaan optimaalinen tapa ratkaista tehtäväsarjaa.
 

Vaihe 1. Sovelluksen käynnistys

Käynnistä Altami Studio tai Altami VideoKit-sovellukset. Sovelluksen käynnistämiseksi voit käyttää Altami Studio -ohjetta työpöydällä tai valikkokohdasta Käynnistä → Ohjelmat → Altami Oy → Altami Studio 3.0. Lisäksi hakemus voidaan käynnistää kansioon, johon sovellus on asennettu (yleensä se on C:\Program Files\Altami Ltd\Altami Studio 3.0\)
 

Vaihe 2. Kameran kytkentä

Kameran liittämiseksi käytä valikkoa Tiedosto → Kytke laite (kuva 1).
 
Laitteen kytkentä

Kuva 1. Laitteen kytkentä

 
Laiteluettelossa Laite-valikosta löydetään yhdistetyn kameran malli ja Tilasta löytyy toistotila.
 
Napsauta OK. Tämän jälkeen voit kytkentää kameran.
 

Vaihe 3. Valkoisen kohteen etsiminen

Aseta mikroskoopin alle esine, jota pidetään valkoisena. Voit esimerkiksi käyttää valkoista paperia.
 

Vaihe 4. Kameran asetusten palautus

Palauta kameran asetukset. Aseta parametriarvot alla olevan kuvan mukaisesti:
 
RGB: 128

Kirkkaus: 1

Kyllästys: 127

Gamma: 20

Suljin: max (valoisuudesta vastaava parametri)

Lisäys: 1

Kehysten Valotus: 0 (valoisuudesta vastaava parametri)

Bitit: Korkea (valoisuudesta vastaava parametri)
 

Vaihe 5. Histogrammin työ – valoisuuden säätö

Mikroskoopin kevyyden asettamisella siirrät histogrammin keskelle kuvan 3 (a и b, c ja d) mukaisesti.
 
Säädä histogrammi – vaihe 1
Säädä histogrammi – vaihe 1

Kuva 3. Histogrammi

 

Vaihe 6. Jatka työskentelemään histogrammin kanssa

Liukusäätimillä R, G ja B päätyvät tilanteeseen, kun vastaavien komponenttien huiput kohdistetaan histogrammiin, kuten kuvassa 4 esitetään. (a и b, c ja d).
 
Säädä histogrammi – vaihe 2
Säädä histogrammi – vaihe 2

Kuva 4. Histogrammi

 

Vaihe 7. Valaistuksen korjaus

Korjaa valaistus mikroskoopilla.
 

Vaihe 8. Valkotasapainon asetuksen loppuminen

Poista mikroskoopin alla valkoinen kohde ja ohjaa kamera tutkittuun kohteeseen. Jatka töihin.