Altami PhotoKit - Automaattinen kuvaaminen

4.3.3.1 Automaattinen kuvaaminen

Altami PhotoKit -sovelluksella voit kuvata automaattitilassa. Käyttäjä asettaa asetettavien kehysten lukumäärän ja edellisen kehyksen kuvauksen lopun ja seuraavan kuvauksen alkamisen välisen ajan (kuva 20). Automaattinen kuvaaminen voi keskeytyä (kuva 21), kun kaikki tällä kertaa tallennetut kehykset tallennetaan. Suurin sallittu aikaväli kahden peräkkäisen kehyksen välillä on 99 tuntia 59 minuuttia 59 sekuntia. Voit asettaa välin 0 sekuntia, jolloin jokainen myöhempi kehys otetaan heti, kun kamera on valmis kuvaamiseen.
 
Automaattisen kuvaamisen ohjaus
Kuva 20 Automaattisen kuvaamisen ohjaus

 
Sovelluksen ulkonäkö automaattisen kuvauksen aikana
Kuva 21 Sovelluksen ulkonäkö automaattisen kuvauksen aikana

 

  • Automaattinen kuvaus – valintaruutu ilmaisee, käytetäänkö automaattista kuvausta.
  • Kehysten määrä – kentässä määritetään kuvauskertojen aikana otettavien kehysten määrä.
  • Väli – kentässä määritetään aika, joka kuluu edellisen kehyksen kuvaamisen loppumisen ja seuraavan kuvauksen alun välillä automaattisen kuvauksen aikana.
  • Kun Avaa-kansio, jossa on tiedostot-ruutu on valittu automaattisen kaappauksen päätyttyä, ohjelma avaa kansion tallennetuista valokuvista.
  • Kun Loppu sovelluksen valintaruutu on valittu sen jälkeen, kun autoship on valmis, ohjelma poistuu (sulje).
  • Jos Sammuta tietokone automaattisen talteenoton jälkeen tarkistetaan, ohjelma sammuttaa tietokoneen (sammuta tietokone). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun järjestetään pitkä laukaus. Jos valitset valintaruudun, ohjelma pyytää sinua vahvistamaan toiminnon (Kuva 22).

 
Kuittaa automaattisen kuvauksen automaattinen sammutus

Kuva 22 Kuittaa automaattisen kuvauksen automaattinen sammutus