Mikrorakennen analyysi kovasta seoksesta käyttämällä Altami-latteistoa.